Jak kształtować kompetencje przywódcze z pomocą podejścia mindfulness?

Podejście mindfulness – oparte na uważności, współczuciu i odwadze – odpowiada na potrzeby i wyzwania współczesnego świata biznesu, pozwala kształtować kompetencje przywódcze, budować relacje w zespole i wzmacniać zaangażowanie pracowników. Pisząc o uważności (mindfulness), Wiesława Serkowska, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu, ma na myśli stan bycia w pełni obecnym, świadomym tego, co się dzieje w danej chwili. To pozbawione ocen zauważanie własnych myśli, emocji i doznań zmysłowych w konkretnych sytuacjach oraz postrzeganie i świadomość tego, co nas otacza. Przeciwieństwem tego podejścia jest działania nawykowe, automatyczne i bezrefleksyjne. Należy podkreślić, iż praktyka mindfulness jest warunkiem koniecznym proaktywności, ponieważ aby móc dokonać świadomego wyboru, potrzebne są wcześniejsze zatrzymanie się i refleksja.

Zarządzanie emocjami w świecie biznesu

W realiach biznesowych uważność definiowana jest poprzez zdolność koncentrowania i utrzymywania uwagi na aktualnych zadaniach. Choć zarządzanie uwagą jest bardzo ważne – jest to tylko jeden z aspektów uważności. Kolejny komponent podejścia mindfulness dotyczy umiejętności bycia zaciekawionym obserwatorem, zauważającym nawet subtelne zjawiska oraz zmiany zachodzące w nim samym i otaczających go osobach. Przykładem umiejętnego zarządzania emocjami w organizacji jest delegowanie skomplikowanych zadań podwładnemu i jednoczesne obserwowanie jego reakcji przez menedżera, który zamiast zakończyć rozmowę po przekazaniu ważnego komunikatu, robi pauzę, aby uważnie przyjrzeć się zachowaniu pracownika. Wiesława Serkowska wyjaśnia, że w ten sposób przełożony posiadający kompetencje przywódcze i wyróżniający się inteligencją emocjonalną zauważa subtelne sygnały niewerbalne, mogące świadczyć o niepewności i braku zrozumienia zadania. Kluczem do efektywnego zarządzania emocjami jest wczucie się w położenie rozmówcy i okazanie mu wsparcia. Zdaniem Wiesławy Serkowskiej uważność wraz z intencją udzielenia wsparcia przekształca się we współczucie.

Rola inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu zespołem

Coraz więcej organizacji wdraża programy mindfulness dla swoich pracowników. Programy te ewoluują w swoich zastosowaniach od wymiaru prozdrowotnego mającego na celu redukcję stresu i dążenie do osiągnięcia dobrostanu (well-being), po kształtowanie kompetencji przywódczych, zdolności zarządzania emocjami i efektywnej komunikacji, aż do rozwoju inteligencji emocjonalnej. Podejście mindfulness ma zastosowanie również w zwiększaniu produktywności, zwinności i innowacyjności, podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.  Wiesława Serkowska podkreśla, że uważność, współczucie i odwaga to podstawa świadomego przywództwa. Organizacje potrzebują liderów posiadających kompetencje przywódcze, a jednocześnie wyróżniających się intuicją, wysoce rozwiniętą inteligencją emocjonalną i odpornością psychiczną. Menedżerowie reagujący na współczesne wyzwania cywilizacyjne z pomocą praktyk mindfulness potrafią wspierać i motywować ludzi, nawiązując z nimi głęboki, prawdziwie ludzki kontakt, w poszanowaniu autonomii i godności drugiego człowieka. Wśród najważniejszych kompetencji przywódczych Wiesława Serkowska wymienia również samoświadomość i umiejętność wyzwolenia się spod władzy własnego ego, aby mieć dystans do siebie, uważniej słuchać, patrzeć szerzej i nie tylko z perspektywy własnego obszaru odpowiedzialności.

Zarządzanie emocjami w życiu prywatnym i zawodowym

Julia E. Wahl i Magdalena Mazurkiewicz dodają, że sposób zarządzania emocjami i to, jak reagujemy w sytuacjach stresowych, ma bezpośrednie przełożenie na nasz dobrostan (well-being). Im większa uważność – tym wzrasta odporność psychiczna, zdolność do skutecznego radzenia sobie z przeciwnościami, konfliktami i niepowodzeniami. Dzięki inteligencji emocjonalnej możemy dążyć do osiągnięcia celu pod presją czasu, w obliczu niespodziewanych przeszkód, bez większego obciążania naszej formy psychicznej czy fizycznej. Umiejętność zarządzania emocjami pozwala także na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work/life balance). Julia E. Wahl i Magdalena Mazurkiewicz podkreślają, że poprzez regularną praktykę mindfulness nasza satysfakcja z pracy i zaangażowanie w nią jest wysokie, nie mamy problemów ze snem, nie przenosimy trudności zawodowych na grunt prywatny, a nasze relacje mają lepszą (głębszą) jakość.

Inteligencja emocjonalna w relacjach zawodowych

Zachęcamy Państwa do udziału w ogólnopolskim Kongresie Mindfulness Business and Life, który odbędzie się 17 maja 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest mindfulness, czyli uważność, jako kluczowa kompetencja managerów w nowoczesnej organizacji. Prelegenci przedstawią, jak kształtować kompetencje przywódcze w celu zwiększenia efektywności pracowników, zaprezentują techniki zarządzania emocjami i wyjaśnią, w jaki sposób inteligencja emocjonalna wpływa na realizację planów wzrostowych organizacji.