Sprawdzone techniki redukcji stresu

Jednym z obszarów, na który wpływa uważność (mindfulness), jest fizjologia, zaś jednym z najbardziej przebadanych obszarów – reakcja na długotrwały stres. Na poziomie fizjologicznym objawia się ona przez zwiększone wydzielanie się kortyzolu, przyspieszony oddech i szybsze bicie serca. Jak podają Julia E. Wahl i Magdalena Mazurkiewicz, stres jest nierozerwalnie związany z miejscem pracy i stale w nim obecny. Jest on potrzebny, ponieważ motywuje i dostarcza energii do działania. Problem zaczyna się wtedy, gdy długotrwały stres wpływa negatywnie na nasze codzienne funkcjonowanie. Intensywny stres zmniejsza odporność organizmu, a przez to zwiększa prawdopodobieństwo częstszych zachorowań – od zwykłej infekcji do poważnych chorób kręgosłupa, układu krążenia czy cukrzycy drugiego stopnia. Efekty długotrwałego stresu dostrzegalne są również w sferze psychicznej. Uczucie ciągłego napięcia uniemożliwia zarządzanie emocjami, naraża nas na depresję, wypalenie zawodowe i lęk uogólniony.

Jak długotrwały stres wpływa na nasze zdrowie?

Doświadczamy długotrwałego stresu, gdy nasz system uwagi nie jest wystarczająco sprawny. Julia E. Wahl i Magdalena Mazurkiewicz podkreślają, że dzięki praktykom mindfulness wzmacniamy naszą uwagę oraz funkcje poznawcze i emocjonalne z nią związane, a dzięki temu możemy utrzymać stres na optymalnym i korzystnym dla nas poziomie. W doświadczaniu stresu kluczową rolę odgrywa ocena sytuacji i reakcja emocjonalna na nią. Ekspertki dodają, że uczucie spokoju lub bycie spokojniejszym w sytuacji stresowej nie musi oznaczać, że nie będziemy doświadczać stresu, ale to, że będziemy w stanie szybciej powrócić do stanu równowagi. Według praktyków uważności poranne sesje mindfulness umożliwiają skuteczniejsze zarządzanie emocjami w zespole i sprawiają, że pracownicy lepiej się ze sobą komunikują. Stosowanie technik redukcji stresu pozwala z kolei wzmocnić życzliwość i zapewnić odpowiednią jakość pracy personelu, co przekłada się na atmosferę całej firmy i zmniejsza przypadki wypalenia zawodowego.

Korzyści płynące z regularnej praktyki mindfulness i stosowania technik redukcji stresu wskazują również sami liderzy biznesu. Przeciwdziałanie długotrwałemu stresowi u osób pracujących w systemach wielozadaniowych przekłada się na lepsze relacje z przełożonymi, współpracownikami, pracownikami, większy wkład pracy i jej efekty oraz umiejętność zarządzania emocjami zespołu.

Techniki redukcji stresu i obniżania napięcia inspirowane praktykami mindfulness

Pionierem opartego na dowodach naukowych podejścia w upowszechnianiu mindfulness jest profesor Jon Kabat-Zinn, który w 1979 roku opracował realizowany do dziś program przeciwdziałania stresowi bazujący na medytacji („Mindfulness-based Stress Reduction”). Proponowane przez niego techniki redukcji stresu obejmują praktyki kontemplacyjne, medytację i elementy jogi. To podejście znacznie łagodzi objawy napięcia, działa korzystnie na układ nerwowy i umożliwia zarządzanie emocjami. Jak podaje Wiesława Serkowska, dzięki wyszkoleniu międzynarodowej sieci trenerów program ten jest dziś jedną z najbardziej znanych strategii redukcji stresu na świecie. Wiele współczesnych technik redukcji stresu nawiązuje do osiągnięć Jona Kabata-Zinna. Niektóre z nich wykorzystują elementy terapii akceptacji i zaangażowania (w skrócie ACT). Paweł Dyberny, dyplomowany coach i trener ACT wyjaśnia, iż zważywszy na swój uniwersalny charakter, ACT może być z powodzeniem wdrażane w miejscach pracy w formie treningu i wpływać m.in. na proces zarządzania emocjami, poprawę wydajności pracowników i obniżenie poziomu odczuwanego stresu.

Zarządzanie emocjami w życiu prywatnym i zawodowym

Zachęcamy Państwa do udziału w ogólnopolskim Kongresie Mindfulness Business and Life, który odbędzie się 17 maja 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest mindfulness, czyli uważność, jako kluczowa kompetencja managerów w nowoczesnej organizacji. Prelegenci zaprezentują konkretne techniki redukcji stresu dla osób pracujących w systemach wielozadaniowych i narażonych na przestymulowanie oraz przedstawią rozwiązania z polskich i zagranicznych organizacji, które z powodzeniem wdrożyły programy well-beingowe. Uczestnicy wydarzenia poznają techniki zarządzania emocjami w zespołach. dowiedzą się, jak konstruktywnie reagować w sytuacjach długotrwałego stresu i trafnie oceniać sytuacje wymagające błyskawicznych decyzji.